Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศจัดตั้งโรงงานผลิตทางทะเลที่ขยายสาขาในเกาหลี

TEMECULA, Calif., Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการขยายโรงงานที่ปูซานในเกาหลีของเรา เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลแห่งใหม่ การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเรือของเกาหลี โรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นแห่งนี้ให้บริการโซลูชั่นทางทะเลแบบครบวงจร และจะทำหน้าที่เป็นฐานหลักของกลุ่มบริษัทสำหรับกิจกรรมทางทะเลทั้งหมดในเกาหลี ในฐานะที่เป็นโรงงาน Nikkiso แบบรวมศูนย์นั้น พวกเขาจะจัดหาโซลูชั่นสำหรับการเดินเรือ ซึ่งรวมถึงสกิดปั๊ม เครื่องทำไอระเหย ระบบควบคุม สกิดก๊าซเชื้อเพลิงแรงดันสูง การบริการ และอื่น ๆ โรงงานดังกล่าวมีความสามารถในการทดสอบการแช่แข็งอย่างสมบูรณ์และได้มีการขยายพนักงาน ซึ่งรวมถึงวิศวกรออกแบบ ฝ่ายผลิต…

Read More

Nikkiso Cryogenic Industries กลายเป็นคู่ค้าของ Tatsuno ในการเป็นตลาดหลังการขายที่ได้รับอนุญาตในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

เตเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม ของ Nikkiso (“Nikkiso”) ได้ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Tatsuno North America, Inc. (“Tatsuno”) เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือในฐานะคู่ค้าตลาดหลังการขายที่ได้รับอนุญาตในการจำหน่ายเครื่องจ่ายไฮโดรเจนในอเมริกาเหนือ เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือ ภายใต้เงื่อนไขของ MOU นั้น Nikkiso จะจัดหาอะไหล่ บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจ่ายไฮโดรเจนของ Tatsuno จากเครือข่ายโรงงานของ Nikkiso ในอเมริกาเหนือซึ่งอยู่ใกล้สถานีเติมไฮโดรเจนของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ Nikkiso จะติดตั้งใช้งานเครื่องจ่ายใหม่ ซึ่งรวมถึงการจัดหาทางวิศวกรรมและการช่วยเหลือตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับระบบการจัดการการชาร์จและการจัดการยานพาหนะของ Tatsuno การจ่ายไฮโดรเจนเป็นตลาดใหม่และกำลังพัฒนาและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโซลูชันสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เครื่องจ่ายเหล่านี้ให้เชื้อเพลิงที่ปลอดภัยและรวดเร็วสำหรับทั้งยานพาหนะที่ใช้งานเบาและหนักที่…

Read More