กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ประกาศศูนย์การขายและการให้บริการแห่งใหม่ในกาตาร์

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Middle East QFZ LLC เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึงการขยายความสามารถในการขายและการบริการอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ขยายความสามารถดังกล่าวให้กับตลาดตะวันออกกลาง Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases…

Read More

กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ประกาศศูนย์การขายและการให้บริการแห่งใหม่ในกาตาร์

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Middle East QFZ LLC เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึงการขยายความสามารถในการขายและการบริการอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ขยายความสามารถดังกล่าวให้กับตลาดตะวันออกกลาง Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases…

Read More

กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ประกาศศูนย์การขายและการให้บริการแห่งใหม่ในกาตาร์

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Middle East QFZ LLC เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึงการขยายความสามารถในการขายและการบริการอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ขยายความสามารถดังกล่าวให้กับตลาดตะวันออกกลาง Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases…

Read More